De Geplande Algemene Ledenvergadering van 6 april komt te vervallen.

Zeer gewaardeerde Confréries et Confrères van CCN West Brabant,

Naar aanleiding van enige opmerkingen aangaande de geplande Algemene Ledenvergadering van CCN West Brabant, op zondag 6 april aanstaande, heeft het bestuur besloten deze ALV te verplaatsen naar woensdag 4 juni 2014.

Gezien de agenda’s van uw bestuursleden en de vrije avonden van onze locatie had het bestuur gekozen voor de zondagmiddag.

Wij waren in de vaste overtuiging dat ook onze leden op zondag meer ambitie zouden hebben om op de jaarlijkse ALV aanwezig te kunnen zijn, dit mede gezien dat het aantal aanwezige leden die de ALV de laatste jaren hebben bezocht heel laag is geweest.

In de ALV van 2013 waren maar 13 van de ruim 300 leden aanwezig en in de voorgaande jaren waren er zeker niet meer belangstellenden.

Uit de ontvangen reacties op de eerder vastgestelde datum hebben wij begrepen dat de groepen juist dit jaar in groten getale aanwezig willen zijn, maar alleen niet op zondag.

Wij, als bestuur, hebben zeker begrip voor uw geloofsovertuigingen, privé afspraken en de uitoefening van de diverse sporten.

Mede door deze argumenten en de toezeggingen dat er meer leden naar de ALV 2014 zullen komen hebben wij woensdag 4 juni nu vastgesteld als de datum voor de Algemene Ledenvergadering van de CCN. De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur in het restaurant van onze Cuisine.

Wij zullen u de notulen van de ALV van 2013, de agenda van de vergadering en de financiële stukken op korte termijn toezenden.

Indien u verhinderd bent om op deze avond aanwezig te zijn zien wij graag van u een “bericht van verhindering” tegemoet.

Uw bestuur ziet uit naar de toegezegde grote opkomst en wij vertrouwen op een constructieve

vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Bestuur CCN West Brabant

 

Leo Mol

Voorzitter