Kookwedstrijd CCN-Bokaal 2016

Samen met de examencommissie is de activiteitencommissie volop bezig voorbereidingen te treffen om de kookwedstrijden voor 2016 goed te plannen en te organiseren.

Waar de examencommissie inventariseert op welke locaties de voorronde (17 september 2016) en de halve finale (8 oktober 2016) kunnen plaatsvinden, en natuurlijk ook de ingrediëntenlijst al in de week heeft liggen, is de activiteitencommissie druk in de weer om de finaledag: 12 november 2016 in Het Inspiratiehuis in Hoofddorp tot een feestelijke dag te maken.

Tot zover hebben al enkele teams zich definitief ingeschreven voor de CCN-Bokaal 2016. We kunnen nog wel een paar teams plaatsen, en denken dat er onder onze 3000 leden voldoende (latent?) talent aanwezig is om te gaan deelnemen aan deze “competitie”, vandaar deze gentle reminder.

Wij verzoeken u derhalve om deze brief met spoed én met nadruk onder de aandacht van uw leden te brengen, zodat wij duidelijk en tijdig in beeld hebben op hoeveel enthousiaste teams wij kunnen rekenen in september bij de voorronde.

Aanmeldingen (zowel teams als kookruimtes) graag voor 1 juni a.s. naar rik.hoekstra@r-ho.nl