Notulen ALV 12 april 2017

Beste Leden,

Klik hier om de notulen van de ALV van 12 april jl te lezen/downloaden.