notulen ALV 24 april 2018

Op 24 april vond in café Onder de Toren onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Klik hier voor de notulen van deze vergadering.