Van de Bestuurstafel

Het bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wouter de Nie, onze penningmeester, is dit jaar afgetreden, maar vervult deze functie nog steeds bij gebrek aan een opvolger.

In 2019 moeten volgens de statuten Clara Bruinsma en Christ van Kalmthout aftreden. Ook hiervoor zijn we op zoek naar kandidaten.

Interesse, of wil je meer informatie? Laat het even weten bij een van de bestuursleden.