Vervallen checklist per kookavond (middag)

Met ingang van maandag 5 september wordt de losse checklist, welke ingevuld diende te worden door de chefs, vervangen door een logboek waarin bijzonderheden vermeld kunnen worden.

Het logboek ligt achter de bar en hier kunnen de chefs hun opmerkingen kwijt voor het ondersteuningsteam (Yvonne en Miranda).