Welkom aan onze nieuwe bestuursleden

Tijdens de extra ledenvergadering zijn Ad le Sage en Wanny Haverkamp gekozen als nieuwe bestuursleden.
Wij wensen de heren heel veel succes en vooral plezier.

Lees hier de notulen van de extra ALV vergadering